online diensten

0578 691670

contact

Werken bij

scroll

Al 75 jaar toonaangevend

Een full service adviesorganisatie, voor ondernemers in het MKB in de regio Zwolle - Apeldoorn.

over ons

Ondernemersadvies

Wilt u ook dat een ervaren bedrijfsadviseur met u mee kijkt en u voordeel biedt?

meer informatie

Belastingadvies

Wij ondersteunen u met de voor uw situatie beste belastingadviezen.

meer informatie

Accountancy volgens Brem

Advies over de interpretatie van de cijfers. Direct inzichtelijk hoe het gaat met uw bedrijf.

meer informatie


Een bv of een andere vpb-plichtige kan een gift aan een ANBI, onder voorwaarden, aftrekken van de winst. Het kabinet stelt voor om deze giftenaftrek in de vpb volledig te laten vervallen vanaf 2024. Daar staat tegenover dat die gift ook niet meer als uitdeling aan een aandeelhouder wordt aangemerkt.


Schenken


Giftenaftrek


Giften aan een ANBI zijn momenteel in de vennootschapsbelasting (vpb) aftrekbaar tot maximaal 50% van de winst, met een maximum van € 100.000.


Uitdeling


Doet een bv een gift vanuit de persoonlijke vrijgevigheid van de aandeelhouder? Dan wordt deze gift aangemerkt als een ‘uitdeling aan de aandeelhouder’. De gift is dan niet aftrekbaar en deze uitdeling wordt dan in box 2 én met dividendbelasting belast.


Om het geven van grote periodieke giften vanuit een vennootschap aan een ANBI aantrekkelijker te maken, stelt het kabinet voor om de gift die als zo’n uitdeling kan worden aangemerkt, vanaf 2024 niet meer te belasten in box 2 of met dividendbelasting.


Let op! Er is nog wel sprake van een uitdeling die belast is in box 2 en met dividendbelasting als de vennootschap de gift niet rechtstreeks doet, maar bijvoorbeeld het bedrag eerst uitkeert aan de aandeelhouder. In dat geval kan de aandeelhouder eventueel wel gebruikmaken van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting.


Goedkeuring beleidsbesluit


In een beleidsbesluit is overigens vanaf 2016 al een goedkeuring opgenomen waardoor een gift vanuit de persoonlijke vrijgevigheid van de aandeelhouder, onder voorwaarden, niet als uitdeling wordt aangemerkt voor box 2 en de dividendbelasting. Deze goedkeuring geldt echter alleen voor zover de giften niet groter zijn dan het maximaal in aftrek te brengen bedrag in de vpb. Voor het meerdere is onder de goedkeuring dus op dit moment wel sprake van een uitdeling die niet aftrekbaar is in de vpb, maar wel belast is in box 2 en voor de dividendbelasting. In zoverre is het wetsvoorstel dus een verruiming.


Geen giftenaftrek in vennootschapsbelasting meer


Als tegenhanger van dit voorstel om geen uitdeling meer aan te nemen, wil het kabinet echter de giftenaftrek in de vpb vanaf 2024 voor alle lichamen laten vervallen. Giften zijn vanaf 2024 dus niet langer meer aftrekbaar van de winst in de vpb.


Sponsoring blijft mogelijk


Het steunen van goede doelen door sponsoring of reclame blijft, ook vanaf 2024, wel mogelijk. Dit zijn zakelijke kosten die aftrekbaar zijn van de winst voor de vpb.


Geen schenkbelasting


Als een ANBI of steunstichting SBBI een gift van een lichaam ontvangt, dan is daarover geen schenkbelasting verschuldigd. Dat is nu al zo en dat blijft ook zo.


Let op! Deze plannen moeten nog door de Tweede én Eerste kamer worden goedgekeurd en zijn dus nog niet definitief.Diensten

Accountancy

Belastingadvies

Personeelsadvies en Salarisadministratie

Corporate finance

Ondernemersadvies

Nalatenschap

“Ik geniet ervan als we samen de klus klaren”

Christelin Schaapman

Nieuws

29 september 2023

Giftenaftrek vennootschapsbelasting vervalt

lees meer

28 september 2023

Belastingdienst stuurt aanmaningen na intrekken betalingsregeling coronabelastingschulden

lees meer

28 september 2023

Advieswijzer Informatieplicht energiebesparing 2023

lees meer

27 september 2023

Meer vrachtwagens betalen bzm per 1 oktober 2023

lees meer

© 2018 Brem Accountants en Adviseurs - KvK: 05077789 ROSUMA B.V. - BTW-nummer: 8223.78.334.B.01 Algemene voorwaardenPrivacy verklaringDisclaimerKlachtenregeling