online diensten

0578 691670

contact

Werken bij

Wettelijk kader waarschuwen digitale kwetsbaarheden en beveiligingslekken


De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven aangenomen. Dit wetsvoorstel is een belangrijke voorwaarde om vanuit de overheid niet-vitale Nederlandse bedrijven te kunnen waarschuwen over digitale kwetsbaarheden en beveiligingslekken.


Privacy


Taken en bevoegdheden minister EZK


Het wetsvoorstel Wbdwb legt de taken en bevoegdheden van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vast op het terrein van digitale weerbaarheid van niet-vitale bedrijven in Nederland. Denk hierbij aan het verwerken en verspreiden van informatie over kwetsbaarheden, dreigingen en incidenten en het samenwerken met andere bestuursorganen en organisaties.


Persoonsgegevens


Bij het waarschuwen van individuele bedrijven en organisaties kunnen persoonsgegevens verwerkt worden, denk bijvoorbeeld aan IP-adressen en de contactgegevens van medewerkers van een bedrijf. Op basis van dit wetsvoorstel mag de overheid deze taken nu uitvoeren. 


Nieuw cybersecurityorganisatie


De cybersecurityorganisaties het DTC, het CSIRT-DSP en het NCSC gaan integreren tot één nieuwe nationale cybersecurityorganisatie. De Wbdwb geeft ook deze organisatie de wettelijke bevoegdheid bedrijven te kunnen blijven voorzien van algemene en specifieke informatie over cyberdreigingen en incidenten.


Let op! Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.© 2018 Brem Accountants en Adviseurs - KvK: 05077789 ROSUMA B.V. - BTW-nummer: 8223.78.334.B.01 Algemene voorwaardenPrivacy verklaringDisclaimerKlachtenregeling