online diensten

contact

0578 691670

Uurloongrenzen lage-inkomensvoordeel 2022

Uurloongrenzen per 1 januari 2022


Het LIV is net als het lage-inkomensvoordeel voor jongeren (jeugd-LIV) en de loonkostenvoordelen (LKV’s) een tegemoetkoming die werkgevers kunnen ontvangen per verloond uur.


Om in aanmerking te komen voor het LIV moet u ervoor zorgen dat het uurloon van uw werknemer gemiddeld over het hele kalenderjaar minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon is.   100% 125%
Gemiddeld bruto per uur € 10,73 € 13,43

De tegemoetkoming bedraagt € 0,49 per verloond uur en kent een bovengrens van € 960 per werknemer per jaar.


Verloonde uren zijn de uren waarover loon wordt betaald. Dit zijn:  • de contracturen, dat wil zeggen de uren die de werkgever met de werknemer is overeengekomen. Daaronder vallen ook niet-gewerkte, maar wel volledig uitbetaalde uren. Bijvoorbeeld verlof of ziekte.

  • de uitbetaalde extra uren die een werknemer werkt, zoals uitbetaalde overuren. Daaronder vallen ook niet-opgenomen, maar wel volledig uitbetaalde verlofuren.


Verloonde uren zijn niet:  • niet-gewerkte onbetaalde uren, bijvoorbeeld onbetaald verlof;

  • wel gewerkte, maar onbetaalde uren, bijvoorbeeld adv-uren (arbeidsduurverkorting), of onbetaalde overwerkuren.


Uurloongrenzen jeugd-LIV pas halverwege 2022 bekend


De uurloongrenzen voor het jeugd-LIV worden afgeleid van het minimumloon over het hele kalenderjaar 2022. Deze worden daarom pas vastgesteld zodra het wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 bekend is.


Voorwaarden LIV


De werknemer moet voor het LIV aan een aantal voorwaarden voldoen:  • De werknemer heeft in het kalenderjaar minimaal 1.248 verloonde uren binnen een organisatie

  • Het gemiddelde uurloon per kalenderjaar van de werknemer is minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon bij een werkweek van 40 uur

  • De werknemer is verzekerd voor een of meerdere werknemersverzekeringen

  • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt


Geen actie nodig voor aanvragen LIV


Voor het aanvragen van het LIV hoeft u geen actie te ondernemen. Het UWV beoordeelt aan de hand van uw loonaangiften of u aan de voorwaarden voldoet. Vervolgens stuurt het UWV de informatie naar de Belastingdienst. Deze neemt de uiteindelijke beslissing. U krijgt vóór 15 maart een voorlopige berekening en u kunt tot en met 1 mei correcties over het voorgaande jaar sturen. De definitieve berekening van het LIV ontvangt u altijd vóór 1 augustus. © 2018 Brem Accountants en Adviseurs - KvK: 05077789 ROSUMA B.V. - BTW-nummer: 8223.78.334.B.01 Algemene voorwaardenPrivacy verklaringDisclaimerKlachtenregeling