online diensten

0578 691670

contact

Werken bij

Disclaimer

Deze disclaimer bevat de voorbehouden waaronder Brem Accountants en Adviseurs (statutaire naam: ROSUMA B.V.) informatie op deze website ( www.bremaccountants.nl) aan u aanbiedt.

Intellectueel eigendom
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brem Accountants en Adviseurs is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom op informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, vormgeving en foto’s berust bij Brem Accountants en Adviseurs en/of haar licentiegevers.
De informatie op deze website is enkel bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken (delen) van de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Brem Accountants en Adviseurs.

Aansprakelijkheid
Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. Brem Accountants en Adviseurs onderhoudt met een grote zorgvuldigheid deze website. Dit betekent echter niet, dat Brem Accountants en Adviseurs kan garanderen dat de op de websites verstrekte informatie altijd juist, actueel of compleet is. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Brem Accountants en Adviseurs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.
Brem Accountants en Adviseurs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website staat waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.
Mocht u stuiten op een onjuistheid dan horen wij dat graag via secretariaat@bremaccountants.nl

Wijzigingen
Brem Accountants en Adviseurs behoudt zich het recht voor om de informatie die op de website geplaatst is te wijzigingen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.
Mocht deze disclaimer inhoudelijk wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Brem Accountants en Adviseurs op deze pagina.

Toepasselijk recht
Op de websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele uit hoofde van de websites en de disclaimer voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Versie 2018

© 2018 Brem Accountants en Adviseurs - KvK: 05077789 ROSUMA B.V. - BTW-nummer: 8223.78.334.B.01 Algemene voorwaardenPrivacy verklaringDisclaimerKlachtenregeling