online diensten

contact

0578 691670

Deadline inschrijving UBO-register 27 maart 2022

UBO


UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de uiteindelijke belanghebbende. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging.


Doel UBO-register


Het UBO-register maakt de UBO’s inzichtelijk en voorkomt zo het gebruik van het financiële stelsel voor fraude, terrorismefinanciering of het witwassen van geld.


UBO van een bv, stichting of vereniging


Bij bijvoorbeeld een bv gaat het om personen met meer dan 25% van de aandelen, met meer dan 25% van de stemrechten en om personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben. Bij een stichting gaat het onder meer om degenen die voor meer dan 25% begunstigde van het vermogen zijn en om personen die meer dan 25% stemrecht hebben.


Sancties


Organisaties die hun UBO’s niet tijdig gemeld hebben, riskeren een sanctie. Dit kan een boete, maar ook een gevangenisstraf zijn.


Tip! Op de site van de Kamer van Koophandel (kvk.nl) vindt u uitgebreide informatie over de inschrijving.© 2018 Brem Accountants en Adviseurs - KvK: 05077789 ROSUMA B.V. - BTW-nummer: 8223.78.334.B.01 Algemene voorwaardenPrivacy verklaringDisclaimerKlachtenregeling