online diensten

contact

0578 691670

Belastingdienst: ook betalingen aan btw-vrijgestelde ondernemers opgeven


Betaalde u in 2022 bedragen aan natuurlijke personen? Dan moet u die bedragen uiterlijk 31 januari 2023 aan de Belastingdienst doorgeven, mits er geen uitzondering geldt. Zo’n uitzondering geldt volgens de Belastingdienst in ieder geval niet voor betalingen aan btw-vrijgestelde ondernemers.


Klok


Renseigneringsverplichting


Het verplicht doorgeven van de betaalde bedragen aan de Belastingdienst wordt ook wel de renseigneringsverplichting genoemd. Voor de jaren vanaf 2022 bent u verplicht uit eigen beweging de betalingen aan natuurlijke personen door te geven. De verplichting geldt voor twee groepen administratieplichtigen:  • inhoudingsplichtigen, ofwel (rechts)personen met een loonheffingennummer, en

  • bepaalde collectieve beheersorganisaties (cbo’s).


Uitzondering bij uitreiking van factuur met btw


Voor bepaalde betalingen geldt een uitzondering, die hoeft u niet door te geven. Dit geldt bijvoorbeeld voor betalingen aan natuurlijke personen voor werkzaamheden en diensten waarvoor een factuur is uitgereikt met btw.


Geen uitzondering bij btw-vrijstelling


De Belastingdienst is van mening dat deze uitzondering echter niet geldt voor betalingen aan natuurlijke personen voor werkzaamheden en diensten waarvoor een btw-vrijstelling geldt. Ook niet als die natuurlijke persoon een factuur uitreikte in 2022. Deze betalingen moet u volgens de Belastingdienst daarom uiterlijk 31 januari 2023 doorgeven.


Let op! Ook voor de ondernemer die de kleineondernemersregeling (KOR) toepast, geldt de uitzondering niet. De betalingen die u in 2022 deed aan zo’n natuurlijke persoon moet u daarom ook uiterlijk 31 januari 2023 doorgeven aan de Belastingdienst.


Aan te leveren gegevens


Het aanleveren van de gegevens moet digitaal. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:  • de naam, het adres, het BSN en de geboortedatum van de ontvanger van de betaling,

  • de in het kalenderjaar betaalde bedragen inclusief eventuele kostenvergoedingen, en

  • de datum waarop u de uitbetaling heeft gedaan.


Heeft u nog vragen over de renseigneringsverplichting, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.© 2018 Brem Accountants en Adviseurs - KvK: 05077789 ROSUMA B.V. - BTW-nummer: 8223.78.334.B.01 Algemene voorwaardenPrivacy verklaringDisclaimerKlachtenregeling